Nacházíte se zde: Pohodové cestování > Česká republika > Zájezd č. 515031
Hledat v názvu zájezdu
Česká republika

Kokořínsko, Frýdlantsko, Lužice A Český Ráj

Česká republika Česká republika
6 dní
od: 14.07.2019
doprava: autokarem strava: polopenze ubytování: různé
6 990
vložit do schránky

6 - denní zájezd

Zájezd za poznáním čtyř koutů, čeká nás krásná příroda, vyhlídky, hrady, zámky a historická města. Navštívíme Kokořínsko, krajinu pískovcových roklí a jezírek. Projdeme se skalním městem Hruboskalsko, poznáme Budyšín - centrum slovanské menšiny Lužických Srbů, Frýdlant s monumentálním komplexem hradu a zámku ale i Liberec s hrázděnými Valdštejnovy domky a především Ještěd, kam vyjedeme lanovkou za nádhernými výhledy na město a Jizerské hory.

hrad Kokořín – Pokličky - zámek Zákupy – Liberec – Ještěd – Jablonné v Podještědí – hrad Oybin – Zhořelec – hrad a zámek Frýdlant – Hejnice – Budyšín – Český ráj – Hruboskalsko - hrad Kost

Orientační ceny vstupného: Hrad Kokořín – 80 Kč / senioři 50 Kč

Zámek Zákupy – 120 Kč/ senioři 80 Kč

Lanovka na Ještěd a zpět – 140 Kč

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí – 50 Kč

Zřícenina gotického hradu a kláštera OYBIN 6,50 €

Komplex hradu a zámku Frýdlant – 180 Kč/ senioři 130 Kč

Hrad Valdštejn – 90 Kč

Hrad Kost – 90 Kč

Ubytování: různé

hotel***

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 14.07. - 19.07. odjezd A,B

Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.

Český ráj Český ráj - hrad Kost
termín od termín do počet dní odjezd cena od Rezervace
14.07.2019 19.07.2019 6 6 990 Kč momentálně není k dispozici
14.07.2019 19.07.2019 6 Praha 6 990 Kč rezervovat
14.07.2019 19.07.2019 6 Brno 6 990 Kč rezervovat
14.07.2019 19.07.2019 6 Ostrava 6 990 Kč rezervovat
14.07.2019 19.07.2019 6 Pardubice 6 990 Kč rezervovat

Cena zahrnuje

 • 5x polopenzi (bufetová snídaně, večeře menu)
 • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • dopravu klim. busem
 • pojištění léčebných výloh do Německa
 • průvodce
 • rekreační poplatek

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč
 • fakult. služby
 • Fakultativní příplatek:
 • pojištění storna zájezdu 90 Kč
 • vstupné
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Program zájezdu

1. den:Hrad KOKOŘÍN , obklopen lesy a labyrintem pískovcových roklí je považován za jeden z našich nejromantičtějších hradů. Proto byl často vyhledáván předními básníky a malíři, jako K.H. Mácha nebo A. Mánes. Procházka skalním údolím Kokořínský důl , podél potoka Pšovka k nejznámějšímu skalnímu útvaru Pokličky. Odpoledne renesanční zámek ZÁKUPY , sídlo císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Vedle medvěda v hradním příkopu nebo anglického parku tu najdeme vůbec první výtah v Čechách. Večer se ubytujeme v hotelu.
2. den:Poznávání města LIBEREC , jehož symbolem je monumentální stavba novorenesanční radnice. Vedle nejstarších staveb – Valdštejnských domků ze 17. stol. tu najdeme i nejstarší Botanickou zahradu v ČR. Odpoledne lanovkou na JEŠTĚD (1012 m), za poznáním unikátní stavby hotelu a současně televizního vysílače nebo fantastickým výhledem na město a okolní Jizerské hory. Večer návrat na nocleh.
3. den:Monumentální bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ byla postavena podle baziliky sv. Petra v Římě a je místem posledního odpočinku světice Zdislavy z Lamberka. Nedaleko za hranicemi Německa prohlídka rozsáhlé zříceniny gotického hradu a kláštera OYBIN . Historie hradu je spojována se jmény, jako Jindřich z Lipé, Jan Lucemburský nebo Karel IV. Odpoledne podél německo-polské hranice do města GÖRLITZ (ZHOŘELEC). Historické centrum města je považováno za jedno z nejkrásnějších míst v Německu. Význam města byl dán polohou na poutní cestě z Kyjeva do Santiaga de Compostela. Návrat na ubytování.
4. den:Monumentální komplex hradu a zámku FRÝDLANT zažil dobu své slávy za Albrechta z Valdštejna, kdy se stal centrem stejnojmenného vévodství. V jeho zdech se nacházejí zajímavé expozice zbraní, nábytku, dýmek nebo obrazů. Městečko HEJNICE patří k nejvýznamnějším českým poutním místům. Stavby zdejšího honosného chrámu Navštívení Panny Marie se proto ujal H. Haffenecker, podle plánu J. Fischera z Erlachu. Průjezd CHKO Jizerské hory k vodní nádrži Souš, odkud se vydáme po naučené stezce Vodopády Černé Desné . Návrat na hotel, individuální volno v Liberci (ZOO, Botanická zahrada aj.).
5. den:Cílem výletu do Německa je BAUTZEN (BUDYŠÍN) , hlavní centrum slovanské menšiny Lužických Srbů. Procházka historickým centrem tvořeným kamenným labyrintem domů, střežených mohutnými hradbami se sedmnácti středověkými baštami. Zdejší dóm sv. Petra, je využívám dvěma církvemi současně. Zvyky, kroje a řemeslnou zručnost Lužičanů nejlépe dokládá Lužickosrbské muzeum. V dobách NDR Budyšín negativně proslul nejtvrdší věznicí pro nepohodlné osoby tehdejšího režimu. Návrat do hotelu ve večerních hodinách.
6. den:Poznávání ČESKÉHO RÁJE – procházka skalním městem Hruboskalsko k zámku Hrubá Skála. Cestou hrad Valdštejn – kolébka rodu Valdštejnů, Janova vyhlídka, hřbitov horolezců, Mariánské vyhlídky, Adamovo lože. Odpoledne navštívíme krásný gotický hrad Kost ze 14.stol. a po prohlídce odjedeme domů.


Vyhledávání zájezdů


odjezd od:
odjezd do:
rozšířené hledání

Kurzy

USA dolar 23,05 Kč
euro 25,75 Kč
Chorvatsko kuna 3,47 Kč

Počasí

Top