Nacházíte se zde: Pohodové cestování > Česká republika > Zájezd č. 519032
Hledat v názvu zájezdu
Česká republika

Np Podyjí A Moravský Kras

Česká republika Česká republika
7 dní
od: 11.08.2019
doprava: autokarem strava: polopenze ubytování: různé
7 890
vložit do schránky

7 - denní zájezd

Poznáním nabitý zájezd za památkami Jižní Moravy, Moravského krasu a zavítáme i na Znojemsko, tradiční vinařskou oblast, kde si nenecháme ujít ochutnávku vína v typickém vinném sklípku. Navštívíme hrady a zámky, přírodní úkazy Macochu a Rudické propadání, památky UNESCO, nejmenší národní park v ČR a nejstarší jadernou elektrárnu Dukovany.

Brno – hrad Veveří – klášter Porta Coeli – hrad Pernštejn – Křtiny – Rudické propadání – propast Macocha – Punkevní jeskyně – Mohyla míru – Slavkov – Kroměříž – Přímětice – Vranov nad Dyjí – NP Podyjí – Znojmo – Šatov – hrad Hardegg – Dukovany

BRNO A KALEIDOSKOP JIŽNÍ MORAVY

Orientační ceny vstupného: Vila Tugendhat - základní okruh 300 Kč (nutná rezervace v CK)
Hrad Špilberk 90 Kč
Punkevní jeskyně 180 Kč
Hrad Veveří 30 Kč
Klášter Porta Coeli 45 Kč
Hrad Pernštejn 180 Kč
Zámek Slavkov 120 Kč

Zámek Kroměříž 170 Kč
Květná zahrada 80 Kč

Křížový sklep Přímětice 100 Kč
Zámek Vranov nad Dyjí 150 Kč
Hrad Znojmo 60 Kč
Elektrárna Dukovany zdarma

Kapesné: Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 800 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Ubytování: různé

Hotel***

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 11.08. - 17.08. odjezd A, B

Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.

termín od termín do počet dní odjezd cena od Rezervace
11.08.2019 17.08.2019 7 7 890 Kč momentálně není k dispozici
11.08.2019 17.08.2019 7 Praha 7 890 Kč rezervovat
11.08.2019 17.08.2019 7 Brno 7 890 Kč rezervovat
11.08.2019 17.08.2019 7 Ostrava 7 890 Kč rezervovat
11.08.2019 17.08.2019 7 Pardubice 7 890 Kč rezervovat

Cena zahrnuje

 • 6x polopenzi
 • 6x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel u Brněnské přehrady, 2x hotel u Znojma)
 • dopravu lux. klim. busem
 • pojištění léčebných výloh při výjezdu do Rakouska
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • 1lůž. pokoj 1 750 Kč
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč
 • Prohlídku Vily Tugendhat je nutné objednat předem v CK, cena cca 300 Kč , platba na místě
 • vstupné

Program zájezdu

1. den:Ráno odjezd na Jižní Moravu do BRNA , prohlídka Vily Tugendhat (UNESCO) - unikátní funkcionalistické stavby, kostel sv. Jakuba s kostnicí, Kapucínská hrobka s mumiemi bratří kapucínů, městské hradby a Katedrála sv. Petra a Pavla, rozsáhlé podzemí pod Zeleným rynkem, hrad Špilberk s kazematy. K večeru ubytování v hotelu na břehu Brněnské přehrady.
2. den:Ráno výlet do MORAVSKÉHO KRASU . Barokní poutní kostel Jména Panny Marie KŘTINY je jednou z nejvýznamnějších staveb architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. V obci RUDICE nahlédneme do původního Větrného mlýna se speleologickou expozicí přibližující Rudické podzemí. Procházka k Rudickému propadání, kde Jedovnický potok s hukotem mizí v 90 m Rudické propasti . Nejznámější propastí Moravského krasu je však téměř 140 m hluboká PROPAST MACOCHA , součást komplexu PUNKEVNÍCH JESKYNÍ, které také navštívíme.
3. den:Po snídani plavba po Brněnské přehradě k jednomu z nejstarších královských hradů VEVEŘÍ . Odpoledne prohlídka unikátního románsko-gotického ženského cisterciáckého kláštera PORTA COELI v Předklášteří u Tišnova, založeného Konstancií Uherskou počátkem 13. stol. V lesích Vysočiny návštěva nedobytné moravské zemské pevnosti, hradu PERNŠTEJN , původní sídlo rodu pánů z Pernštejna.
4. den:MOHYLA MÍRU nám přiblíží významnou evropskou událost počátku 19. stol. Na okolním Slavkovském bojišti tu v prosinci r. 1805 porazil francouzský císař Napoleon spojená vojska Rakouska a Ruska. Zámek SLAVKOV největší barokní palác na Moravě a v minulosti sídlo rodu pánů z Kounic. Hanácké "Athény" KROMĚŘÍŽ (UNESCO). Po právu se město pyšní oceněním za nejkrásnější historické město ČR, Velké náměstí s podloubími, Arcibiskupský zámek a Květná a Podzámecká zahrada.
5. den:Odjedeme na samý jih Moravy. Křížový sklep v obci PŘÍMĚTICE u Znojma, pro své rozměry je světovou raritou, prohlídka a ochutnávka vín. Připomeneme si tu i působení vynálezce hromosvodu Prokopa Diviše. Zámek VRANOV NAD DYJÍ , vysoko na skále nad Vranovskou přehradou, patří mezi nejhonosnější stavby středoevropského baroka. Procházka za poznáním krás NP PODYJÍ na česko-rakouské hranici. Zajímavá prohlídka zříceniny NOVÉHO HRÁDKU u Lukova, úchvatné výhledy na nekonečnou plochu lesů NP a meandrující řeku Dyji, tvořící tu státní hranici. Večer ubytování v hotelu.
6. den:Královské město ZNOJMO . Důmyslný systém podzemí města, románská rotunda sv. Kateřiny jedna z nejstarších staveb na našem území, muzeum Znojemského hradu. Pohraniční obec ŠATOV , sídlo vinařství Znovín Znojmo, bývalá součást systému pohraničních opevnění. Najdeme tu unikátní Malovaný sklep, dlouhých 36 let vytvářel jeho krásné plastické malby jednoruký vojenský vysloužilec Maxmillian Appeltauer. Odpoledne rakouské příhraničí a návštěva středověkého hradu HARDEGG , na skále nad řekou Dyje/Thaya.
7. den:Dopoledne, již zdaleka viditelné monstrum JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY . V Informačním centru elektrárny se zbavíme mýtů a pověr spojovaných s jadernou energií. Odjezd domů, dle nástupních míst.


Vyhledávání zájezdů


odjezd od:
odjezd do:
rozšířené hledání

Kurzy

USA dolar 22,87 Kč
euro 25,64 Kč
Chorvatsko kuna 3,46 Kč

Počasí

Top